Công an tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: đường Tôn Đức Thắng - Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 062.3858168 - Fax: 062.3858143 - Email: congan@binhthuan.gov.vn
Các tin khác: